BIJSTUREN

Home / IN DE PRAKTIJK / BIJSTUREN

De laatste fase is de productie fase. Uw systeem is klaar om operationeel te gaan. Uw prototypes zijn gesimplificeerd en aangepast. Ze doen precies wat iedereen ervan verwacht. Dat hadden we samen vastgesteld. En dan. Dan komt de praktijk. Uw systeem gaat in productie. Uw organisatie gaat ermee werken.

Ondanks het voortraject, kunnen er in de praktijk verbeterpunten ontstaan. Zeker als er sprake is van grotere complexiteiten. Dit kan gebeuren. U weet dit. Wij weten dit. Daarom houden we hier vooraf rekening mee. Vanuit uw praktijk, gaan we bijsturen daar waar dat nodig is. Dit doen we, totdat systeem alles doet wat u ervan verwacht. Pas daarna komt de definitieve oplevering.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Managed by Kjenmarks - Wordpress specialisten